zur Navigation zum Inhalt
 
Innere Medizin 29. April 2014

Erratum to: Differences in the metabolic status of healthy adults with and without active brown adipose tissue

Qiongyue Zhang, Hongying Ye, Qing Miao, Zhaoyun Zhang, Yi Wang, Xiaoming Zhu, Shuo Zhang, Chuantao Zuo, Zhengwei Zhang, Zhemin Huang, Ruidan Xue, Meifang Zeng, Haiyan Huang, Wanzhu Jin, Qiqun Tang, Yihui Guan, Yiming Li, Wiener klinische Wochenschrift 7/8/2014

Volltext dieses Beitrags / entire article auf SpringerLink

Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare abgegeben.

Mehr zum Thema

<< Seite 1 >>

Medizin heute

Aktuelle Printausgaben